واکسیناسیون در دنیا با یک مانع و با سرعت کم آغاز شد ، چرا؟

[ad_1] واکسیناسیون از 27 دسامبر در اروپا آغاز شد. این روز روز نماد ، روز تصویر سالخوردگان بود که اولین دوزهای واکسن را به آنها تزریق کردند….

Read more

با حضور پررنگ پلیس و پرتره هایی از هوگو چاوز ، پارلمان جدید در ونزوئلا نصب شد

[ad_1] با حضور پررنگ پلیس ، این خیابانها برای شروع جلسه افتتاحیه جدید جدید ، خیابانهای نزدیک مقر کاراکاس امروز سه شنبه بسته شد مجلس ملی ونزوئلا،…

Read more