نحوه اتصال پروکسی واتساپ

پروکسی واتساپ چیست ؟

نحوه اتصال به پروکسی واتساپ قابلیت اتصال از طریق پروکسی، سرانجام به پیام رسان واتساپ رسید. البته بعد از تلگرام! اما اضافه کردن Proxy به WhatsApp چگونه کار می‌کند؟…

Read more