لیما در قرنطینه جدید بسته می شود زیرا موارد ویروس کرونا در پرو سه برابر می شود

10 میلیون ساکن لیما این یکشنبه تحت قرنطینه اجباری از خواب بیدار شدند ، طراحی شده برای مهار موج دوم

Continue readingلیما در قرنطینه جدید بسته می شود زیرا موارد ویروس کرونا در پرو سه برابر می شود

تقریباً 5000 نفر در روزی دیگر در روسیه دستگیر شدند که خواستار آزادی الکسی ناوالنی بودند

پلیس امروز یکشنبه بیش از 4930 نفر را در روسیه دستگیر کرد و در روز جدید تظاهرات در سراسر کشور

Continue readingتقریباً 5000 نفر در روزی دیگر در روسیه دستگیر شدند که خواستار آزادی الکسی ناوالنی بودند

موج سوم عروق کرونر در اسپانیا بیمارستان های اشباع را تهدید می کند

یک سال پس از تأیید اولین مورد ویروس کرونا در اسپانیا ، موج سوم عفونت بیمارستان های اشباع را تهدید

Continue readingموج سوم عروق کرونر در اسپانیا بیمارستان های اشباع را تهدید می کند