شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۳۰ /۰۶ /۱۳۹۳

پیش فروش لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه دوم شهریور ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه دوم شهریور ماه ۹۳

فروش لیفان X۶۰ - نیمه دوم شهریورماه ۹۳

فروش جی ۵ – اتومات - نیمه دوم شهریورماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -نیمه دوم شهریور ماه ۹۳

 

شرایط فروش کرمان موتور