شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۱۰ /۰۷ /۱۳۹۳

پیش فروش لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه اول مهر ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه اول مهر ماه ۹۳

فروش لیفان X۶۰ - نیمه اول مهر ماه ۹۳

فروش جی ۵ – اتومات - نیمه اول مهر ماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -نیمه اول مهر ماه

 

شرایط فروش کرمان موتور