شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۳

پیش فروش لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه اول شهریور ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ - نیمه اول شهریور ماه ۹۳

فروش لیفان X۶۰ - نیمه اول شهریورماه ۹۳

فروش جی ۵ – اتومات - نیمه اول شهریورماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -نیمه اول شهریور ماه ۹۳

 

شرایط فروش کرمان موتور