شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۰۸ /۰۹ /۱۳۹۳

شرایط فروش کرمان موتور

 شرایط فروش ویژه طرح ۵۰ – ۵۰ خودروی J5 اتوماتیک آذر ماه ۹۳

شرایط فروش اقساطی لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ – آذر ماه ۹۳

شرایط فروش قطعی لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ – آذر ماه ۹۳

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 – آذر ماه ۹۳

 شرایط فروش قطعی لیفان X60  – آذر ماه ۹۳ 

فروش جی ۵ – اتومات – آذر ماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -آذرماه ۹۳

شرایط فروش کرمان موتور