شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۳۰ /۰۸ /۱۳۹۳

پیش فروش لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ – نیمه دوم آبان ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ – نیمه دوم آبان ماه ۹۳

پیش فروش لیفان X۶۰ – نیمه دوم ابان ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان X۶۰ – نیمه دوم ابان ماه ۹۳

فروش جی ۵ – اتومات – نیمه دوم آبان ماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -نیمه دوم آبان ماه

شرایط فروش کرمان موتور