شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۰۳ /۰۸ /۱۳۹۳

پیش فروش لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ – نیمه اول آبان ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان۶۲۰-۱۸۰۰ – نیمه اول آبان ماه ۹۳

پیش فروش لیفان X۶۰ – نیمه اول ّابان ماه ۹۳

فروش اقساطی لیفان X۶۰ – نیمه اول ّابان ماه ۹۳

فروش جی ۵ – اتومات – نیمه اول آبان ماه ۹۳

فروش جی ۵ – دنده ای -نیمه اول آبان ماه

شرایط فروش کرمان موتور